Eles City Solutions per a un món millor!

Per què EdiCitNet?

Objectius-per què EdiCitNet

L’ús sistemàtic dels paisatges urbans per a la producció d’aliments és un pas important cap a ciutats més sostenibles, saludables i agradables per viure-hi. Una multitud d’iniciatives arreu del món, tot i que fragmentades, estan prosperant i formant un moviment global de Ciutats Comestibles. Els productes, activitats i serveis de les Solucions per a Ciutats Comestibles (ECS) empoderen les comunitats locals per superar les distàncies socials gràcies a dinàmiques participatives i inclusives i a la generació de nous negocis i oportunitats de treball sostenibles, fent créixer d’aquesta manera l’economia verda local i impulsant la cohesió social.

EdiCitNet donarà visibilitat als importants beneficis que generen les ECS a l’escala local i catalitzarà la seva rèplica a Europa i arreu del món impulsant una xarxa de ciutats completament oberta i participativa, empoderant els seus habitants amb una metodologia compartida

  • explorant de forma sistemàtica els beneficis i la diversitat de les ECS existents.
  • adaptant, planificant i implementant les ECS que ja hagin demostrat la seva eficàcia en els seus contextos urbans específics.

Per a què això succeeixi, EdiCitNet donarà resposta als interrogants que existeixen actualment en la implementació de les ECS i en la seva transformació en models de negoci innovadors i sostenibles. Aquestes aportacions alimentaran un portal de coneixement obert i compartit a nivell globalper possibilitar la integració a llarg termini de ECS en el planejament urbàper donar resposta a un ampli espectre de reptes urbans, climàtics, socials, ambientals i culturals.

Les ciutats capdavanteres (FRC -front runner cities), amb el suport d’un consorci transversal format per consistoris, PIMEs, associacions i centres de recerca posaran en pràctica diferents ECS innovadores en els seus respectius Living Labs (laboratoris vius) i transferiran el coneixement generat a les ciutats seguidores (FC – follower cities), determinades a replicar ECS en benefici dels seus habitants. Una acurada selecció de ciutats capdavanteres i seguidores permet una rigorosa observació de la implementació de ECS en multitud de diferents contextos i s’assegura així un compromís global amb ciutats implicades en els cinc continents. Tant a les ciutats capdavanteres com a les seguidores, totes les mesures, plans i implementacions són decidies i dutes a terme pels Equips de Ciutat que han estat formats prèviament i que són el més inclusius possible, amb l’objectiu de posar a prova noves tècniques de planejament, incrementar la transparència i el compromís i implicar diferents actors en els projectes des del principi.

EdiCitNet