Eles City Solutions per a un món millor!

Per què EdiCitNet?

Objectius-per què EdiCitNet

L’ús sistemàtic dels paisatges urbans per a la producció d’aliments és un pas important cap a ciutats més sostenibles, saludables i agradables per viure-hi. Una multitud d’iniciatives arreu del món, tot i que fragmentades, estan prosperant i formant un moviment global de Ciutats Comestibles. Els productes, activitats i serveis de les Solucions per a Ciutats Comestibles (ECS) empoderen les comunitats locals per superar les distàncies socials gràcies a dinàmiques participatives i inclusives i a la generació de nous negocis i oportunitats de treball sostenibles, fent créixer d’aquesta manera l’economia verda local i impulsant la cohesió social.

EdiCitNet donarà visibilitat als importants beneficis que generen les ECS a l’escala local i catalitzarà la seva rèplica a Europa i arreu del món impulsant una xarxa de ciutats completament oberta i participativa, empoderant els seus habitants amb una metodologia compartida a: 

  • explorar de forma sistemàtica els beneficis i la diversitat de les ECS existents.
  • adaptar, planificar i implementar les ECS que ja hagin demostrat la seva eficàcia en els seus contextos urbans específics.

Perquè això succeeixi, EdiCitNet donarà resposta als interrogants que existeixen actualment en la implementació de les ECS i en la seva transformació en models de negoci innovadors i sostenibles. Aquestes aportacions alimentaran un portal de coneixement obert i compartit a nivell global per possibilitar la integració a llarg termini de ECS en el planejament urbà per donar resposta a un ampli espectre de reptes urbans, climàtics, socials, ambientals i culturals.

Les ciutats capdavanteres (FRC – Front Runner Cities), amb el suport d’un consorci transversal format per consistoris, PIMEs, associacions i centres de recerca posaran en pràctica diferents ECS innovadores en els seus respectius Living Labs (laboratoris vius) i transferiran el coneixement generat a les ciutats seguidores (FC – Follower Cities), determinades a replicar ECS en benefici dels seus habitants. Una acurada selecció de ciutats capdavanteres i seguidores permet una rigorosa observació de la implementació de ECS en multitud de diferents contextos i s’assegura així un compromís global amb ciutats implicades en els cinc continents. Tant a les ciutats capdavanteres com a les seguidores, totes les mesures, plans i implementacions són decidies i dutes a terme pels Equips de Ciutat que han estat formats prèviament i que són tan inclusius com sigui possible, amb l’objectiu de posar a prova noves tècniques de planejament, incrementar la transparència i el compromís i implicar diferents actors en els projectes des del principi.

EdiCitNet