EdiCitNet – informativni list

Splošne informacije

  • Naslov projekta: Mreža užitnih mest (Edible Cities Network) kot integracija rešitev za užitna mesta (Edible City Solutions) za socialno prožna mesta s trajnostnimi dejavnostmi (kratica: EdiCitNet)
  • Cilj projekta:Cilj projekta je, da mesta po vsem svetu postanejo bolj socialna, bolj zelena (bolj užitna), lokalno bolj produktivna in prijetna za bivanje.
  • Trajanje projekta: 1. september 2018 – 31. avgust 2023
  • Koordinator projekta: Humboldtova univerza v Berlinu, dr. Ina Säumel (edicitnet-coordinator@eurtd.com)
  • Spletno mesto: http://www.edicitnet.com

Kaj je namen projekta EdiCitNet?
EdiCitNet je projekt, ki ga financira Evropska unija v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Horizon 2020 na podlagi sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 776665. Namen projekta je izvajanje rešitev za užitna mesta (t. i. Edible City Solutions – ECS). Pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju mest, ki so bolj ugodna in zdrava za življenje, pri tem predstavlja sistemsko izkoriščanje urbanega okolja za proizvodnjo hrane. Družabne dejavnosti vrtnarjenja s svojo vključujočo in udeležbeno dinamiko prispevajo k premagovanju socialnih težav v lokalnih skupnostih in tako krepijo socialno kohezijo. Sajenje različnih vrst rastlin za prehrano lahko okrepi ekološko odpornost, razvoj tehničnih orodij in prodaja proizvodov pa lahko prispevata k nastanku »zelenih« delovnih mest in spodbudita razvoj lokalnega gospodarstva. Projekt EdiCitNet tudi pomeni pravočasno in aktivno sodelovanje družbe, skupno doseženi rezultati in dognanja pa omogočajo vzpostavitev globalne mreže užitnih mest.

Kaj so t. i. Rešitve za užitna mesta – Edible City Solutions (ECS)?
ECS so različne rešitve, ki jih omogoča narava, vključno z urbanimi načini proizvodnje hrane, kot so čebelarstvo in skupni vrtovi, pa tudi tehnične rešitve kot zelene fasade/strehe in kmetovanje v zaprtih prostorih.

Kaj so rezultati projekta EdiCitNet?
Najpomembnejši rezultat tega projekta je mreža rešitev za užitna mesta, torej ECS, in sicer zaradi komunikacije ter izmenjave izkušenj v tem okviru. Vsi podatki, rezultati in storitve svetovanja so tudi neomejeno razpoložljivi v kompletu orodij EdiCitNet in v drugih komunikacijskih orodjih, kot so na primer spletno mesto EdiCitNet, Instagram ali Twitter. Projekt EdiCitNet prebivalcem vsekakor omogoča, da svoja mesta naredijo bolj užitna in s tem tudi vredna življenja.

Kdo organizira projekt EdiCitNet?
Partnerstvo oz. konzorcij mednarodnih partnerjev iz različnih sektorjev: nevladne organizacije, majhna in srednje velika podjetja, univerze, raziskovalni inštituti, občine.

Projekt koordinira Humboldtova univerza v Berlinu oziroma njena ustanova za raziskave človeških in okoljskih sistemov »Integrative Research Institute on Transformations of Human-Environment Systems« (IRI THESys).

Katere postopke izvajamo za zagotavljanje varstva osebnih podatkov/zaupnosti osebnih podatkov/zasebnosti ter glede trajanja shranjevanja osebnih podatkov?
Vsi osebni podatki, ki se zberejo v okviru projekta EdiCitNet, se zaščitijo, se obravnavajo kot zaupni in anonimizirajo.

  • Osebni podatki: »osebni podatki« pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika[1].
  • Varstvo: Naši upravljavci podatkov, ki določajo namene in sredstva obdelave podatkov, so odgovorni za vaše podatke ter izvajajo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje upoštevanja temeljnih načel Splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP – člena 5 in 25).
  • Anonimizacija: Uporabljamo tehnologije za pretvorbo osebnih podatkov v anonimizirane podatke brez možnosti ponovne identifikacije. Na splošno zbiramo samo »anonimizirane« podatke: anonimizacija poteka na mestu in ob času zbiranja vaših podatkov, zato dejansko ne obdelujemo nobenih osebnih podatkov. V primerih, ko zbiramo osebne podatke, se ti anonimizirajo tako zgodaj, kot je to tehnično mogoče. Osebni podatki se potem šifrirajo in shranijo ločeno.

Imate vprašanja v zvezi s projektnimi dejavnostmi ali svojimi pravicami kot udeleženec dejavnosti projekta EdiCitNet?.
Če imate vprašanja v zvezi s projektnimi dejavnostmi in pravicami udeležencev, vas prosimo, da se obrnete na koordinatorja projekta: Humboldtova univerza v Berlinu, dr. Ina Säumel (e-pošta: edicitnet-coordinator@eurtd.com).

O vašem sodelovanju:
Pričakovano obdobje vašega sodelovanja sega od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2023. To je časovni okvir za izvajanje splošnega dela projekta EdiCitNet, pri katerem bi vas radi vključili v svoje dejavnosti. Vaša udeležba pri tem projektu je prostovoljna; svoje sodelovanje pri projektnih dejavnostih torej lahko kadar koli prekinete. Ravno tako lahko zavrnete odgovore na katera koli vprašanja, na katera ne želite odgovarjati iz kakršnega koli razloga.

Udeležba pri tej raziskovalni študiji vam ne bo prinesla neposrednih finančnih koristi.

Kaj naj storite, če želite prekiniti svoje sodelovanje pri projektu?
Vaša prekinitev sodelovanja v projektu in njegovih dejavnostih je mogoča kadar koli in nima posledic. Če želite prekiniti sodelovanje, vas prosimo, da se obrnete na upravljavca podatkov, navedenega spodaj. Zahtevate lahko izbris vseh svojih osebnih podatkov.

Ali obstajajo verjetna tveganja pri sodelovanju v naših dejavnostih?
Ne. Udeležba pri tej študiji ne pomeni verjetnosti tveganja, razen tveganj, prisotnih v vsakdanjem življenju.

Kaj se zgodi z osebnimi podatki, zbranimi med projektom, ko se projekt zaključi?
Če bi kljub vsemu prišlo do zbiranja osebnih podatkov ob izrecni privolitvi udeležencev, se ti osebni podatki shranijo za obdobje 10 let za namene revizije Evropske komisije, potem pa se trajno izbrišejo iz naših zapisov in se tako uničijo. Osebnih podatkov nikakor ni dovoljeno pošiljati ali prodajati tretjim strankam za nadaljnje raziskave.

Za katere posebne namene obdelave se uporabljajo vaši osebni podatki?Vaši osebni podatki se zbirajo za doseganje ciljev projekta EdiCitNet, za vzpostavitev mreže rešitev za užitna mesta (ECS – Edible City Solutions) in za merjenje učinkov izvajanja rešitev ECS na socialni, okoljski in/ali ekonomski ravni ter za doseganje posameznih rezultatov in pomembnih ciljev. Najpomembnejši del zbiranja podatkov poteka v okviru izvajanja rešitev ECS in v obdobju nadzorovanja. Namen zbiranja podatkov je vnos teh podatkov v komplet orodij EdiCitNet in razpoložljivost podatkov za podporo dejavnostim projekta EdiCitNet ter delovnim paketom, ki predstavljajo okvir tega projekta.

Se bodo vaši osebni podatki uporabljali tudi za namene, ki niso navedeni zgoraj?
Ne.

Se bodo vaši osebni podatki posredovali drugim partnerjem konzorcija EdiCitNet?
Ne.

Se bodo vaši osebni podatki posredovali organizacijam izven EU (glejte člen 13 SUVP)?
Ne.

Se bodo vaši osebni podatki delili z oz. posredovali tretjim osebam in za katere namene?
Ne, nobenim.

Kako dolgo se bodo vaši osebni podatki hranili, preden se uničijo?Zbrane osebne podatke hranimo samo tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani, ali pa v obdobju v skladu z določbami o revizijah, arhiviranju ali hrambi, ki veljajo za naš projekt. Po koncu projekta se zbrani podatki shranijo za obdobje 10 let za namene revizije Evropske komisije, potem pa se uničijo, torej popolnoma izbrišejo, pri čemer se zagotovi, da njihova obnovitev ni mogoča. Kot to velja za vsak raziskovalni projekt, v katerega so vključeni ljudje, je treba posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v postopku ozaveščanja o privolitvi v obdelavo osebnih podatkov opozoriti o morebiti obstoječih nevarnostih za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Obdelava podatkov ne obsega morebitnih nevarnosti za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Objavljanje in dolgoročno arhiviranje podatkov
Anonimizirani podatki in podatki brez osebnih informacij se arhivirajo dolgoročno (> > 10 let) ter se objavijo v ustreznih podatkovnih arhivih/odložiščih za zagotavljanje ponovljivosti rezultatov raziskav projekta EdiCitNet in za nadaljnje raziskave. Arhivirajo se tudi publikacije na podlagi teh podatkov, da se omogočijo postopki ponovitev raziskav. Podatki se torej dajo na voljo, hkrati pa se zavaruje njihova zaupnost.

Kdo je upravljavec podatkov?
Upravljavec podatkov določa namene in sredstva obdelave. Upravljavec podatkov izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje upoštevanja temeljnih načel Splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP – člena 5 in 25). SUVP predpisuje, da morajo vsi upravljavci in obdelovalci podatkov izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti glede na tveganje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v primeru nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov ter njihovega nenamernega ali nezakonitega uničenja (člen 32 SUVP).

[1] Odstavek 1 člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 – Splošne uredbe o varstvu podatkov, na kratko SUVP.

[gravityform id=”1″]
EdiCitNet