EdiCitNet – Soglasje za zakonite zastopnike

Splošne informacije

  • Naslov projekta: Mreža užitnih mest (Edible Cities Network) kot integracija rešitev za užitna mesta (Edible City Solutions) za socialno prožna mesta s trajnostnimi dejavnostmi (kratica: EdiCitNet)
  • Cilj projekta: Cilj projekta je, da mesta po vsem svetu postanejo bolj socialna, zelena, lokalno produktivna in prijetna za bivanje – z drugimi besedami bolj “užitna”.
  • Trajanje projekta: 1. september 2018 – 31. avgust 2023
  • Koordinator projekta: Humboldtova univerza v Berlinu, dr. Ina Säumel (edicitnet-coordinator@eurtd.com)
  • Spletno mesto: http://www.edicitnet.com

EdiCitNet – informativni list

Kaj je namen projekta EdiCitNet?
EdiCitNet je projekt, ki ga financira Evropska unija v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Horizon 2020 na podlagi sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 776665. Namen projekta je izvajanje rešitev za užitna mesta (t. i. Edible City Solutions – ECS). Pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju mest, bolj zdravih in prijetnih za življenje, je sistemsko koriščenje urbanega okolja za proizvodnjo hrane. Družabne dejavnosti vrtnarjenja s svojo vključujočo in udeležbeno dinamiko prispevajo k premagovanju socialnih težav v lokalnih skupnostih in tako krepijo socialno kohezijo. Sajenje različnih vrst rastlin za prehrano lahko okrepi ekološko odpornost, razvoj tehničnih orodij in prodaja proizvodov pa lahko prispevata k nastanku »zelenih« delovnih mest in spodbudita razvoj lokalnega gospodarstva. Projekt EdiCitNet vzpodbuja tudi aktivno sodelovanje družbe, skupno doseženi rezultati in dognanja pa omogočajo vzpostavitev globalne mreže užitnih mest. Projekt EdiCitNet tudi pomeni pravočasno in aktivno sodelovanje družbe, skupno doseženi rezultati in dognanja pa omogočajo vzpostavitev globalne mreže užitnih mest.

Kaj so t. i. Rešitve za užitna mesta – Edible City Solutions (ECS)?
ECS so različne rešitve, ki jih omogoča narava, vključno z urbanimi načini pridelave hrane, kot so čebelarstvo in skupnostni vrtovi, pa tudi tehnične rešitve, kot so zelene fasade / strehe in kmetovanje v zaprtih prostorih.

Kaj so rezultati projekta EdiCitNet?
Najpomembnejši rezultat projekta je mreženje užitnih mest, s pomočjo komunikacije in deljenja izkušenj. Vsi podatki, rezultati in storitve svetovanja so neomejeno dostopni preko EdiCitNet orodij in drugih komunikacijskih kanalov, kot so spletna stran projekta, Instagram in Twitter. Projekt EdiCitNet prebivalcem omogoča, da prispevajo k bolj užitnim in prijetnim mestom.

Kdo vse sodeluje pri projektu EdiCitNet?
Konzorcij mednarodnih partnerjev iz različnih sektorjev: nevladne organizacije, majhna in srednje velika podjetja, univerze, raziskovalni inštituti, občine.

Projekt koordinira Humboldtova univerza v Berlinu oziroma njen inštitut za raziskave človeških in okoljskih sistemov »Integrative Research Institute on Transformations of Human-Environment Systems« (IRI THESys).

Katere postopke izvajamo za zagotavljanje varstva osebnih podatkov/zaupnosti osebnih podatkov/zasebnosti ter glede trajanja shranjevanja osebnih podatkov?
Vsi osebni podatki, ki se zberejo v okviru projekta EdiCitNet, se zaščitijo, obravnavajo kot zaupni in anonimizirajo.

  • Osebni podatki: »osebni podatki« so katere koli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika[1].
  • Varstvo: Naši upravljavci podatkov, ki določajo namene in sredstva obdelave podatkov, so odgovorni za vaše podatke ter izvajajo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje upoštevanja temeljnih načel Splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP – člena 5 in 25).
  • Anonimizacija: Uporabljamo tehnologije za pretvorbo osebnih podatkov v anonimizirane podatke brez možnosti ponovne identifikacije. Na splošno zbiramo samo »anonimizirane« podatke: anonimizacija poteka na mestu in ob času zbiranja vaših podatkov, zato dejansko ne obdelujemo nobenih osebnih podatkov. V primerih, ko zbiramo osebne podatke, se ti anonimizirajo takoj, ko je to tehnično mogoče. Osebni podatki se potem šifrirajo in ločeno shranijo.

Imate kot udeleženec v aktivnostih projekta EdiCitNet vprašanje v zvezi s projektnimi aktivnostmi ali svojimi pravicami?.
Če imate vprašanja v zvezi s projektnimi aktivnostmi in pravicami udeležencev, vas prosimo, da se obrnete na koordinatorja projekta: Humboldtova univerza v Berlinu, dr. Ina Säumel (e-pošta: edicitnet-coordinator@eurtd.com).

O vašem sodelovanju:
Pričakovano obdobje vašega sodelovanja je od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2023. To je časovni okvir izvajanja projekta EdiCitNet, pri katerem bi vas radi vključili v svoje aktivnosti. Vaša udeležba pri tem projektu je prostovoljna; svoje sodelovanje pri projektnih aktivnostih torej lahko kadar koli prekinete. Ravno tako lahko zavrnete odgovore na katera koli vprašanja, na katera ne želite odgovarjati iz kakršnega koli razloga.

Sodelovanje v projektu EdiCitNet vam ne bo prineslo neposrednih finančnih koristi.

Kaj storiti, če želite prekiniti sodelovanje v projektu?
Vaša prekinitev sodelovanja v projektu in njegovih aktivnostih je mogoča kadar koli in nima posledic. Če želite prekiniti sodelovanje, vas prosimo, da se obrnete na upravljavca podatkov, navedenega spodaj. Zahtevate lahko izbris vseh svojih osebnih podatkov.

Ali obstajajo tveganja pri sodelovanju v naših aktivnostih?
Ne. Zaradi sodelovanja v projektu EdiCitNet niste izpostavljeni večjemu tveganju, kot v vsakdanjem življenju.

Kaj se zgodi z osebnimi podatki, zbranimi v času trajanja projekta, po njegovem zaključku?
Če bi kljub vsemu prišlo do zbiranja osebnih podatkov ob izrecni privolitvi udeležencev, se ti osebni podatki shranijo za obdobje 10 let za namene revizije Evropske komisije, potem pa se trajno izbrišejo iz naših zapisov in se tako uničijo. Osebnih podatkov nikakor ni dovoljeno pošiljati ali prodajati tretjim strankam za nadaljnje raziskave. Osebnih podatkov nikakor ni dovoljeno pošiljati ali prodajati tretjim strankam za nadaljnje raziskave.

Za katere posebne namene obdelave se uporabljajo vaši osebni podatki? Vaši osebni podatki se zbirajo za doseganje ciljev projekta EdiCitNet, za vzpostavitev rešitev za užitna mesta (ECS – Edible City Solutions) in za merjenje učinkov izvajanja rešitev ECS na socialni, okoljski in/ali ekonomski ravni ter za doseganje posameznih rezultatov in pomembnih ciljev. Najpomembnejši del zbiranja podatkov poteka v okviru izvajanja rešitev ECS in v obdobju monitoringa. Namen zbiranja podatkov je njihov vnos v orodja EdiCitNet in njihova razpoložljivost za podporo aktivnostim in delovnim paketom projekta EdiCitNet.

Se bodo vaši osebni podatki uporabljali tudi za namene, ki niso navedeni zgoraj?
Ne.

Se bodo vaši osebni podatki posredovali drugim partnerjem konzorcija EdiCitNet?
Ne.

Se bodo vaši osebni podatki posredovali organizacijam izven EU (glejte člen 13 SUVP)?
Ne.

Se bodo vaši osebni podatki delili z oz. posredovali tretjim osebam in za katere namene?
Ne.

Kako dolgo se bodo vaši osebni podatki hranili, preden se uničijo? Zbrane osebne podatke hranimo samo tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani, ali pa v obdobju v skladu z določbami o revizijah, arhiviranju ali hrambi, ki veljajo za naš projekt. Po koncu projekta se zbrani podatki shranijo za obdobje 10 let za namene revizije Evropske komisije, potem pa se uničijo, torej popolnoma izbrišejo, pri čemer se zagotovi, da njihova obnovitev ni mogoča. Kot to velja za vsak raziskovalni projekt, v katerega so vključeni ljudje, je treba posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v postopku ozaveščanja o privolitvi v obdelavo osebnih podatkov opozoriti o morebitni ogroženosti pravic in svoboščin posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Obdelava podatkov ne predstavlja nevarnosti za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Objavljanje in dolgoročno arhiviranje podatkov
Anonimizirani podatki in podatki brez osebnih informacij se arhivirajo dolgoročno (> > 10 let) ter se objavijo v ustreznih podatkovnih arhivih/odložiščih za zagotavljanje ponovljivosti rezultatov raziskav projekta EdiCitNet in za nadaljnje raziskave. Arhivirajo se tudi publikacije na podlagi teh podatkov, da se omogočijo postopki ponovitev raziskav. Podatki se torej dajo na voljo, hkrati pa se zavaruje njihova zaupnost.

Kdo je upravljavec podatkov?
Upravljavec podatkov določa namene in sredstva obdelave. Upravljavec podatkov izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje upoštevanja temeljnih načel Splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP – člena 5 in 25). SUVP predpisuje, da morajo vsi upravljavci in obdelovalci podatkov izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti glede na tveganje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v primeru nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov ter njihovega nenamernega ali nezakonitega uničenja (člen 32 SUVP).

[1] Odstavek 1 člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 – Splošne uredbe o varstvu podatkov, na kratko SUVP.

 

[gravityform id=”4″]

EdiCitNet