Hva er EdiCitNet?

EdiCitNet – et prosjekt å delta i som du også kan være med å forme!!!

Bynettverket spiselige byer (EdiCitNet) ønsker å gjøre byer rundt i verden til bedre steder å bo gjennom reell implementering av spiselige intitiativer i byer (ECS)

Spiselige initiative (ECS) innebefatter alle former for produksjon, distribusjon og bruk av mat, for eksempel nabolagshager, bie og sauehold, grønne fasader og innendørs høyteknologisk jordbruk, matlaging og felles måltider samt bruk av lokalt dyrket mat i byenes restauranter. Slike initiativer skaper bedre grunnlag for klimaet og det biologiske mangfoldet, bedrer sosialt samhold i byene, støtter den lokale grønne økonomien, bærekraftig bruk av lokale råvarer gjennom lukkede sirkulære systemer. Spiselige intitiativene som bidrar til å bedring på alle disse punktene er selvsagt aller best.

Mat er ikke bare et populært samtalemne. Mat er noe vi alle har til felles som bringer oss sammen.

Det spiselige bynettverket (EdiCitNet) er ikke et vanlig forskningsprosjekt. Det er en innovasjon finansiert av EU kommisjonen (EASME). Det betyr at vi arbeider jobber med ekte problemstillinger, med virkelige folk, som har virkelige utfordringer og finner virkelige løsninger. Vi tester, demonstrerer, piloterer og overfører spiselige byløsninger (ECS) i tett samarbeid med de lokale helt fra starten. Den inkluderende og deltakelsesbaserte måten de spiselige initiativene drives på bidrar både positivt til økonomisk vekst og sosialt fellesskap gjennom å støtte lokalsamfunn til selv å styrke de sosiale båndene. Det gjør vi både gjennom kommunalt organiserte arrangementer, oppstart av nye grønne virksomheter og jobbmuligheter knyttet til urban matproduksjon, distribusjon og bruk. Et system som utnytter bylandskaper til matproduksjon er et viktig skritt mot mer bærekraftige, levelige og helsefremmende byer. Mange ulike initiativer rundt hele verden, blomstrer selv om de er fragmenterte. De skaper sammen den globale bevegelsen av spiselige byer.

EdiCitNet