Hvorfor EdiCitNet?

Aims- Why EdiCitNet

Å dyrke i by på en systematisk måte er et avgjørende skritt mot mer bærekraftige, levelige og helsefremmende byer. Mange ulike initiativer rundt hele verden blomstrer selv om de er fragmenterte. De skaper sammen den globale bevegelsen av spiselige byer. Produkter, aktiviteter og tjenester fra disse spiselige løsningene (ECS) hjelper lokalsamfunn gjennom deres inkluderende form, som inviterer til deltakelse på tvers av ulikheter, skaper nye grønne virksomheter og arbeidsplasser, styrker lokal økonomisk vekst og sosialt samhold.

EdiCitNet vil løfte fordelene skapt av ECS på lokalt nivå, gjennom å gjenskape ECS på Europeisk nivå og globalt nivå gjennom å tilgjengeliggjøre et åpent og deltakelsesorientert nettverk av byer som hjelper innbyggerne gjennom en elles metode

  • til å systematisk å utforske mangfoldet av og rikdommen i eksisterende ECS,
  • Å tilpasse, planlegge og implementere ECS som har vist seg å fungere godt i andre byer.

EdiCitNet gjør dette ved å lukke kunnskapshull i hvordan effektivt implementere ECS gjennom bærekraftige innovative virkomhetsmodeller. Denne nye innsikten deles i en åpent tilgjengelig global kunnskapsdatabase som også beskriver metodologi.Den skal muliggjøre integrasjon av bærekraftige og evidensbaserte løsninger i byenes langtidsplanleggingfor klima, sosiale og miljøvennlige løsninger i ulike kulturelle sammenhenger.

Våre pilotbyer (FRC) støttet av et tverrfaglig konsortium av ledere og ansatte i byer, SMEs, frivillige organisasjoner og forskere, vil demonstrere hvordan innovative og ulike ECS fungerer innenfor rammen av bylaboratorier. Lærdommer de får vil deles med følgerbyene som er med i andre del av piloten (FC). De skal anvende løsningene pilotbyene har eksperimentert seg fram til. En bevisst utvelgelse av pilot – og følgerbyer sikrer nær observasjon av ECS og implementeringen av disse i ulike sammenhenger. Denne framgangsmåten sikrer en global spredning av ECS med bypartnerne på hele fem kontinenter. I både pilot- og følgerbyene bestemmes innføres alle tiltakene og planene av byteam. Disse inkluderer mange ulike interessenter og dannes før oppstart av piloten. De skal teste nye planleggingsteknikker, sikre større åpenhet, identifisering og involvering av ulike aktører helt fra start.

EdiCitNet