Kaj je EdiCitNet?

EdiCitNet – projekt za sodelovanje in oblikovanje!!!

Mreža Užitnih Mest (EdiCitNet) želi narediti mesta po vsem svetu boljše kraje za življenje s pomočjo implementacije in institucionalne integracije Rešitev za Užitna Mesta (ECS).

ECS zajema vse oblike urbane proizvodnje hrane, distribucije in uporabe – na primer, vrtovi v urbanih soseskah, čebelarstvo ali ovčereja, gradnja zelenih sten, visokotehnološki pristopi za gojenje hrane v zaprtih prostorih, kuharski dogodki ter uporaba lokalno pridelane mestne hrane v restavracijah. Te dejavnosti bodo na sploh izboljšale socialne razmere in počutje ljudi preko izboljšanja razmer na področju podnebja in biotske raznovrstnosti, izboljšale bodo družbeno kohezijo v naših mestih, podpirale lokalno zeleno gospodarstvo in pripomogle k trajnostnemu ravnanju z naravnimi viri v mestih, saj so usmerjene k zapiranju snovnih tokov. Prispevek ECS-ov na vse te vidike je seveda najbolj koristen.

Hrana ni le priljubljena tema pogovora, temveč povezuje ljudi in je skupna vsem.

Mreža Užitnih Mest (EdiCitNet) ni navaden raziskovalni projekt. Gre za inovacijski ukrep, ki ga financira Evropska Komisija (EASME). To pomeni, da delamo v realnih razmerah s pravimi ljudmi, resničnimi izzivi in resničnimi rešitvami. V tesnem sodelovanju z lokalnimi prebivalci že od samega začetka testiramo, eksperimentiramo in implementiramo ECS-e. Vključujoča in participatorna dinamika značilna za implementacijo ECS-ov je neločljivo povezana z lokalno gospodarsko rastjo in socialno kohezijo s pooblastitvijo lokalnih skupnosti za krepitev družbenih vezi, saj so pri tem značilni skupni dogodki in ustvarjanje novih zelenih podjetij ter zaposlitvenih priložnosti, ki so povezane s proizvodnjo, distribucijo in uporabo lokalno pridelane (urbane) hrane. Sistemska uporaba urbane krajine za proizvodnjo hrane je pomemben korak k bolj trajnostnemu in bolj prijetnemu razvoju mest. Številne pobude po vsem svetu, ki pa niso povezane, tvorijo sedaj globalno gibanje užitnih mest.

EdiCitNet