EdiCitNet: Prosjektet

EdiCitNet (Nettverk av spiselige byer – integrasjon av spiselige løsninger i byer for å gjøre byene mer sosiale, motstandsdyktige, bærekraftige og produktive) er et prosjekt finansiert av EU kommisjonen og varer fra september 2018 til august 2023 (Grant Agreement No. 776665).

EdiCitNet viser innovative naturbaserte løsninger (NBS). Spiselige løsniinger I byer går ett skritt videre: Vi inkluderer hele kjeden av matproduksjon, distribusjon og bruk. Gjennom det adresserer vi sosiale utfordringer som masseurbanisering, sosial ulikhet, klimaendringer og ressursbevaring i byer.

Hva er EdiCitNet?

Rotterdam – 2688_Dakakker-min_1280x610

Hvorfor EdiCitNet?

Rotterdam – 2688_Dakakker-min_1280x610

Hvem er EdiCitNet?

Picture EdiCitNet Consortium
EdiCitNet