Edible City Solutions za boljši svet!

Zakaj EdiCitNet?

Cilji - zakaj EdiCitNet

Sistemska uporaba urbanih površin za proizvodnjo hrane je pomemben korak k bolj trajnostnim, življenjskim in zdravim mestom. Številne pobude po vsem svetu, ki pa niso povezane, tvorijo sedaj globalno gibanje užitnih mest. Proizvodi, dejavnosti in storitve Rešitev Užitnih Mest (ECS) omogočajo lokalnim skupnostim, da premagajo družbene razdalje s svojo vključujočo in participativno dinamiko ter ustvarijo nova zelena podjetja in delovna mesta, s čimer spodbujajo lokalno gospodarsko rast in socialno kohezijo.

EdiCitNet bo uporabil pomembne koristi, ki izhajajo iz ECS-ov na lokalni ravni, in spodbudil njihovo replikacijo v Evropi in po vsem svetu z uvedbo popolnoma odprte in participativne mreže mest, ki bo svoje prebivalce krepila s skupno metodologijo

  • za sistematično raziskovanje raznolikosti in bogastva obstoječih ECS-ov,
  • za prilagoditev, načrtovanje in izvedbo uspešnih ECS-ov v svojem specifičnem urbanem kontekstu.

Da bi se to zgodilo, bo EdiCitNet zapolnil vrzeli v znanju pri učinkovitem izvajanju ECS-ov in njihovi preobrazbi v trajnostne, inovativne poslovne modele. Ti novi vpogledi bodo vključeni v odprto in globalno dostopno bazo znanja in metodologij, ki bo omogočila trajnostno, in na dokazih podprto, uporabo ECS-ov v dolgoročnem urbanem načrtovanju mest, ki pokrivajo velik spekter urbanih, podnebnih, družbenih, okoljskih in kulturnih kontekstov.

Naša vodilna mesta (Front-runner Cities – FRC), ki jih podpira zelo interdisciplinaren konzorcij mestnih organov, malih in srednjih podjetji, nevladnih organizacij in akademskega sveta, bo pokazal inovativne, vendar različne oblike ECS-ov v posameznih so-ustvarjenih pilotnih projektih (Living Labs) in prenos pridobljenega znanja na spremljajoča mesta (Follower Cities – FC), ki bodo v korist svojih prebivalcev reproducirala ECS-e. Skrbno izbiranje vodilnih (FRC) in spremljajočih (FC) mest omogoča pozorno opazovanje izvajanja ECS-ov v številnih raznolikih okoljih in zagotavlja resnično globalno ozaveščanje mestnih partnerjev, s sedežem na petih kontinentih. Tako v vodilnih (FRC), kot spremljajočih (FC) mestih so odločitve o izvedbi ukrepov in načrtov sprejete v mestnih skupinah (City Teams), ki so bile oblikovane vnaprej in so čim bolj vključujoče, vse z namenom, da bi preizkusili nove tehnike načrtovanja, povečali preglednost ter od samega začetka vključile različne akterje mestne družbe.

EdiCitNet