Eles City Solutions per a un món millor!

EdiCitNet: el projecte

EdiCitNet (Xarxa de Ciutats Comestibles – Integrant Solucions per a Ciutats Comestibles per a ciutats productives, sostenibles i socialment resilients) és un projecte finançat per la Comissió Europea del setembre de 2018 a l’agost de 2023 (Grant Agreement No. 776665).

EdicitNet vol mostrar innovadores solucions basades en la natura. Les solucions per a Ciutats Comestibles van un pas més enllà: incloem el cicle dels aliments (producció, distribució i consum) per una regeneració inclusiva de la ciutat que encari reptes socials com la urbanització intensiva, les desigualtats socials així com el canvi climàtic i la protecció dels recursos a les ciutats.

Què és EdiCitNet?

Rotterdam – 2688_Dakakker-min_1280x610

Per què EdiCitNet?

Rotterdam – 2688_Dakakker-min_1280x610

Qui som EdiCitNet?

Picture EdiCitNet Consortium
EdiCitNet