EdiCitNet: el projecte

EdiCitNet (Edible Cities Network – Integrating Edible City Solutions for social, resilient and sustainly productive cities) és un projecte finançat per la Comissió Europea i que va de setembre de 2018 a agost de 2023 (Grant Agreement Núm. 776665).

Juntament amb un consorci de socis internacionals i una xarxa creixent d’entusiastes de les ciutats comestibles de tot el món, EdiCitNet està dissenyant i implementant innovacions alimentàries urbanes i una planificació urbana sostenible per a ciutats més verdes, comestibles i, sobretot, més habitables.

Què és EdiCitNet?

Rotterdam – 2688_Dakakker-min_1280x610

Per què EdiCitNet?

Rotterdam – 2688_Dakakker-min_1280x610

Qui som EdiCitNet?

Picture EdiCitNet Consortium
EdiCitNet